Gmina wejherowo

Aktualności

Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łężyce

2.jpg (518×195)

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH

Gmina Wejherowo w ramach pierwszego naboru wniosków o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych otrzymała dofinansowanie na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Łężyce.

Inwestycja zakłada budowę świetlicy oraz strefy rekreacyjno – sportowej, w tym boiska o nawierzchni trawiastej, boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni syntetycznej, urządzeń fitness, placu zabaw, urządzeń małej architektury. Ponadto w ramach zadania przewiduje się budowę oświetlenia oraz dwóch parkingów dla samochodów osobowych. Świetlica będzie wyposażona w standardowe instalacje sanitarne, zasilanie energetyczne oraz ogrzewanie. Budynek będzie jednokondygnacyjny.

Szacowana wartość robót budowlanych opiewa na kwotę 2 500 000,00 zł, w tym dofinasowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wynosi 1 000 000,00 (40%).

Planowany termin realizacji zadania: 08.2021 – 12.2022.