Gmina wejherowo

Aktualności

Kanalizacja sanitarna na ulicy Kochanowskiej w Gościcinie

W październiku 2020r. Powiat Wejherowski pozyskał dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie “Rozbudowa drogi powiatowej nr 1452G na odcinku Kochanowo – droga krajowa nr 6 o długości ok. 2,5 km”. Gmina Wejherowo, w porozumieniu z Zarządem Dróg Powiatowych dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni, wykonała w IV kwartale 2020r. projekt kanalizacji sanitarnej dla ulicy Kochanowskiej w Gościcinie. Przedsiębiorstwo PEWIK zgodziło się sfinansować wybudowanie sieci kanalizacyjnej, Zarząd Dróg Powiatowych przeprowadził wspólną procedurę przetargową – zarówno dla budowy drogi, jak również kanalizacji. W najbliższym czasie wyłoniony wykonawca powinien rozpocząć prace. Dzięki tej koordynacji wraz z nową drogą powstanie około 400 m kanalizacji sanitarnej, która w przyszłości obsłuży budynki zlokalizowane wzdłuż ulicy Kochanowskiej. Budowa sieci pochłonie blisko 300 tysięcy złotych. Obecnie trwa jeszcze projektowanie sieci kanalizacyjnej w rejonie ulic Górnej, Na Stoku, Lawendowej, Lęborskiej (częściowo). Projektowanie powinno zakończyć się w połowie 2021r.

Po wybudowaniu tych sieci nastąpi połączenie z istniejącym systemem kanalizacyjnym i kolejni mieszkańcy Gminy Wejherowo będą mogli zapomnieć o uciążliwych zbiornikach bezodpływowych.

kanalizacja sanitarna