Gmina wejherowo

Przebudowa drogi gminnej w Gościcinie – ul. Jana Pawła II

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 129167G (ul. Jana Pawła II) w Gościcinie – etap II. Całkowita wartość inwestycji: 2 453 727,79 zł Kwota dofinansowania: 1 226 863,00 zł Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych, podniesienie standardów technicznych dróg gminnych, jak również […]

Czytaj więcej

Autobus elektryczny będzie woził pasażerów również Gminy Wejherowo.

W poniedziałek, 11 stycznia 2021 r., kolejny raz rozpoczęliśmy testy elektrycznego autobusu – tym razem jest to Solaris Urbino 12 electric. Kolejne testy to kolejne działania w kierunku czystych, ekologicznych i zeroemisyjnych autobusów. Autobus będzie rozpoznawalny po numerze bocznym – #803. Dodatkowo wyróżnia się dosyć ciekawym malowaniem zewnętrznym – niebiesko, zielono, białym. Elektrycznym Solarisem przejechać się […]

Czytaj więcej

NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA W 2021 ROKU

W związku z trwającym stanem epidemii, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym telefonicznym umówieniu terminu. Zgłoszeń dokonuje się telefonicznie od poniedziałku do piątku w godz. 16.00-20.00 pod numerem telefonu 58 677 61 37. Rejestrujący porady będą się kierowali zasadą rejonizacji. Porada zostanie udzielona NIEZWŁOCZNIE w ciągu […]

Czytaj więcej

Kto zaśmieca piękne Bolszewo?

Na prośby mieszkańców, podpisano umowy z operatorami pojemników na odzież używaną. System kar powoduje, że umowy działają, co do zasady dobrze.  Pojemniki rzadko są przepełnione, a wokół nich utrzymywany jest względny porządek.Pojemniki na gruntach gminnych zlokalizowane są w Sopieszynie, Bolszewie, Nowym Dworze Wejherowskim, Zbychowie oraz Warszkowie, tak aby w każdym rejonie Gminy Wejherowo można było […]

Czytaj więcej

Inwestycja wodociągowa w Gościcinie

Informujemy, że w 2020r. na zlecenie Gminy Wejherowo sporządzony został projekt budowy sieci wodociągowej w rejonie ulic Bursztynowej, Koralowej i Granitowej w Gościcinie. Koszt projektu wyniósł 17,2 tys. zł. Gmina uzgodniła z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji z Gdyni, że inwestycja ta zostanie zrealizowana przez PEWIK w ramach planu wieloletniego na lata 2020-2022. Zgodnie z ustaleniami, […]

Czytaj więcej