Gmina wejherowo

Aktualności

Zmiany w systemie gospodarowania odpadami

Urząd Gminy Wejherowo przypomina, iż z dniem 1 stycznia 2023 roku uległy zmianie stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

  1. zabudowa jednorodzinna
  • 30,00 zł od osoby miesięcznie (dotychczas 25,50 zł)

Ulgi:

  • 1,00 zł ulgi za osobę będącą w rodzinie wielodzietnej, zamieszkującej na danej nieruchomości;
  • 4,50 zł ulgi za osobę za posiadanie kompostownika (dotychczas 0,50 zł).
  1. zabudowa wielorodzinna
  • 32,00 zł od osoby miesięcznie (dotychczas 26,50 zł)

Ulgi: 1,00 zł ulgi za osobę będącą w rodzinie wielodzietnej, zamieszkującej na danej nieruchomości

 Nie trzeba składać nowych deklaracji. Należy jednak obliczyć samodzielnie opłatę i wnosić ją w nowej wysokości. O szczególną uwagę i zmianę prosimy osoby ze stałym zleceniem w rachunku bankowym.

Aby skorzystać z ulgi na kompostownik, należy złożyć deklarację zmieniającą. Jeżeli korzystamy z ulgi na kompostownik nie możemy wystawiać odpadów biodegradowalnych, wrzucać ich do odpadów zmieszanych ani zawozić do PSZOK.  Będą dokonywane kontrole kompostowania przez firmę wywozową oraz pracowników Urzędu Gminy Wejherowo.  Brak kompostowania skutkuje utratą ulgi. Brak segregacji skutkuje naliczeniem opłaty podwyższonej  90,00 zł lub 96,00 zł od osoby miesięcznie.

Uwaga zmiana terminów płatności

Urząd Gminy Wejherowo zawiadamia, iż z dniem 1 stycznia 2023 roku zmienił się  termin płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi tj. do 25 dnia każdego miesiąca. Wpłat należy dokonywać cyklicznie, nie przekraczając wyznaczonego terminu. Sugerujemy ustalenie stałego zlecenia w rachunku bankowym.