Gmina wejherowo

Aktualności

WARSZATATY STRATEGII ROZWOJU GMINY WEJHEROWO NA LATA 2022-2030

Wójt Gminy Wejherowo rozpoczął proces przygotowania Strategii Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022-2030. W związku z chęcią zaangażowania szerokiej grupy interesariuszy do prac nad dokumentem, zostały zorganizowane warsztaty dotyczące budowania założeń do Strategii. Warsztaty diagnostyczne odbyły się dnia 29 lipca 2021 roku w Bibliotece i Centrum Kultury Gminy Wejherowo w Bolszewie. Przedmiotem pierwszego warsztatu była diagnoza potencjału gminy, w tym w szczególności analiza mikro i makrootoczenia. Analiza ma pomóc w wyznaczeniu dalszych kierunków rozwoju Gminy Wejherowo.

Program warsztatów obejmował:

 

  1. Wprowadzenie, przedstawienie zespołu i formalne uruchomienie procesu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Wejherowo
  2. Warsztaty kreatywne – diagnoza potencjału gminy Wejherowo
  • analiza makrootoczenia gminy
  • analiza mikrootoczenia gminy
  • analiza SWOT w 3 obszarach: społeczeństwo, gospodarka, przestrzeń
  • identyfikacja najważniejszych problemów z perspektywy mieszkańców, pracodawców i pracowników, rodziców itd.
  • Stworzenie drzewa problemów dla 3 najważniejszych zidentyfikowanych problemów

Wszystkim uczestnikom warsztatów serdecznie dziękujemy w imieniu Pana Wójta oraz Urzędu za ciekawe uwagi, spostrzeżenia i wyrażenie swoich opinii.

30 lipca odbędzie się drugi dzień warsztatów dotyczące Strategii Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022-2030.