Gmina wejherowo

Aktualności

Młodzieżowe warsztaty strategiczne

W piątek 23 lipca 2021 roku specjaliści z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju przeprowadzili wraz z opiekunami warsztaty strategiczne,
dotyczące budowania Strategii Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022-2030. W warsztatach wzięła udział młodzież z klas 6-8 z terenu Gminy Wejherowo.
Na początku zaprezentowano podstawy istoty samorządu, omówiono zagadnienia dotyczące gmin, powiatów, województw, wójtów, rad gmin oraz przypisanych im zadań.
Wskazano też na rolę zaangażowania lokalnej społeczności w sprawy dotyczące rozwoju gminy.
Wykład zwieńczono przekazaniem zadań dla grup uczestników: pierwsze z nich dotyczyło opracowania silnych i słabych stron Gminy Wejherowo,
a drugie skupiało się na zobrazowaniu wizji idealnej Gminy w 2030 roku.
Wyniki prac posłużą budowaniu części diagnostycznej i strategicznej najważniejszego dokumentu Gminy Wejherowo.

Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski składa serdeczne podziękowania młodzieży,  za zaangażowanie i kreatywność, a opiekunom warsztatów
za opiekę nad projektem i pomoc w jego realizacji.