Gmina wejherowo

Aktualności

Podpisanie umowy z wykonawcą przystani kajakowych

W dniu 22 lipca b.r Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski podpisał umowę z wykonawcą inwestycji, dotyczącej budowy przystani kajakowych. Na realizację przedsięwzięcia Gmina Wejherowo otrzymała unijne wsparcie w wysokości 85% kosztów kwalifikowalnych.

Projekt pn. “Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Północy, Rzeka Reda – Gmina Wejherowo” ma na celu zwiększenie atrakcyjności turystycznej miejsc o szczególnych walorach przyrodniczych na obszarze Północnych Kaszub poprzez utworzenie szlaków kajakowych na rzece Redzie.

Zadanie obejmuje budowę 3 obiektów ogólnodostępnej, nieodpłatnej, publicznej infrastruktury turystycznej, łączącej szlak kajakowy o długości 6 km tj.:

  1.  Przystań kajakową nad jeziorem Orle, przy której powstaną: pomost kajakowy, pomost rekreacyjny, wiaty drewniane, ławkostoły slip, mała architektura oraz miejsca  postojowe ;
  2.  Przystań kajakową w Bolszewie, przy której powstaną: pomost, miejsca postojowe, suszarki na kajaki, miejsce na ognisko, ławkostoły oraz slip;
  3.  Przystań Flisaka w Bolszewie, przy której powstaną:  pomost oraz schody.

 

Wykonawcą przedsięwzięcia jest firma “Przedsiębiorstwo Robót Specjalistycznych REWERS Agnieszka Wojciech Formela Sp. Jawna ” z Bożegopola Wielkiego.

Z uwagi na zapisy zawarte w decyzjach o środowiskowych uwarunkowaniach Gmina Wejherowo musi prowadzić wszelkie roboty budowlane poza okresem lęgowym ptaków oraz okresem wędrówek tarliskowych ryb tj. poza okresem od 15 listopada b.r do 15 marca 2022 roku.