Gmina wejherowo

Aktualności

Kto zaśmieca piękne Bolszewo?

Na prośby mieszkańców, podpisano umowy z operatorami pojemników na odzież używaną. System kar powoduje, że umowy działają, co do zasady dobrze.  Pojemniki rzadko są przepełnione, a wokół nich utrzymywany jest względny porządek.Pojemniki na gruntach gminnych zlokalizowane są w Sopieszynie, Bolszewie, Nowym Dworze Wejherowskim, Zbychowie oraz Warszkowie, tak aby w każdym rejonie Gminy Wejherowo można było pozbyć się używanych a zbędnych ubrań. Od pewnego czasu jednak w Bolszewie, na parkingu przy szkole podstawowej podrzucane są odpady inne niż odzież, np. opony, czy odpady poremontowe. Jest to szczególnie bulwersujące, ponieważ może to powodować zagrożenie dla naszych dzieci a zaśmiecenie ma miejsce w bezpośrednim sąsiedztwie Gminnego Placu Pamięci.   Ponadto, likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” obciąża kosztami nas wszystkich.
Dlatego też, prosimy świadków podrzucania odpadów o zgłaszania tego faktu, podając okoliczności (np. numer rejestracyjny pojazdu), co umożliwi skierowanie sprawcy do ukarania przez Policję.  Rozważana jest też możliwość umieszczenia fotopułapki.

Jeżeli sytuacja nie poprawi się, pojemniki zostaną przeniesione do innej miejscowości.

pojemniki na odzież, śmietnik