Gmina wejherowo

Aktualności

Przebudowa drogi gminnej w Gościcinie – ul. Jana Pawła II

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

Nazwa zadania: Przebudowa drogi gminnej nr 129167G (ul. Jana Pawła II) w Gościcinie – etap II.

Całkowita wartość inwestycji: 2 453 727,79 zł

Kwota dofinansowania: 1 226 863,00 zł

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego ze szczególnym uwzględnieniem poprawy bezpieczeństwa pieszych, podniesienie standardów technicznych dróg gminnych, jak również zwiększenie dostępności komunikacyjnej.

Zadanie stanowi kontynuację etapu I zrealizowanego w 2018 roku. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie odcinek ulicy Jana Pawła II o długości 520 m od skrzyżowania z ulicą Uroczą do ulicy Drzewiarza. Zaprojektowano nową konstrukcję jezdni, wzdłuż której wykonany zostanie jednostronny chodnik, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego żelbetowego obiektu mostowego znajdującego się w ciągu drogi gminnej.

Realizacja operacji przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego – w ramach zadania przewiduje się budowę oświetlonego przejścia dla pieszych oraz oznakowania aktywnego na przejściu, montaż tablicy interaktywnej informującej o prędkości pojazdu oraz wykonanie progu zwalniającego.

Stan dróg przed realizacją inwestycji:

Stan po realizacji:

Zobacz więcej:

https://ugwejherowo.pl/dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-celowego-fundusz-drog-samorzadowych/

https://ugwejherowo.pl/umowa-na-budowe-drogi-jana-pawla-ii-w-goscicinie-podpisana/

https://ugwejherowo.pl/budowa-ul-jana-pawla-ii-w-goscicinie/

https://ugwejherowo.pl/dofinansowanie-ze-srodkow-panstwowego-funduszu-celowego-rzadowy-fundusz-rozwoju-drog/