Gmina wejherowo

Aktualności

Budowa ul. Jana Pawła II w Gościcinie

2.jpg (518×195)

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO: RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

W Gościcinie trwają prace związane z realizacją inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi gminnej nr 129167G (ul. Jana Pawła II) w Gościcinie – etap II”. W ramach zadania rozbudowany zostanie odcinek ulicy Jana Pawła II o długości 520 m od skrzyżowania z ulicą Uroczą do ulicy Drzewiarza. Budowa obejmuje wykonanie nowej konstrukcji jezdni, jednostronnego chodnika, kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia ulicznego. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi budowa nowego żelbetowego obiektu mostowego znajdującego się w ciągu drogi gminnej oraz przebudowa kanalizacji sanitarnej. W ramach dotychczas przeprowadzonych robót budowalnych udało się rozebrać istniejący obiekt mostowy, wyciąć drzewa i wykarczować pnie oraz częściowo wybudować zbiornik retencyjny. Wykonawcą zadania jest firma Kruszywo Sp. z o.o. z siedzibą w Lini. Planowany termin zakończenia robót budowalnych: listopad 2021 r
Wartość inwestycji opiewa na kwotę 2 453 727,79 zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 1 226 863,00 zł.

budowa drogi w Gościcinie