Gmina wejherowo

Aktualności

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego: Fundusz Dróg Samorządowych

flaga i godło Polski

Dnia 13 listopada 2020 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem oraz Wójtem Gminy Wejherowo Henrykiem Skwarło o udzielenie dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania pn. “Przebudowa drogi gminnej nr 129167G (ul. Jana Pawła II) w Gościcinie – etap II”.
Zadanie stanowi kontynuację etapu I zrealizowanego w 2018 roku. W ramach inwestycji rozbudowany zostanie odcinek ulicy Jana Pawła II o długości 520 m od skrzyżowania z ulicą Uroczą do ulicy Drzewiarza. Zaprojektowano nową konstrukcję jezdni, wzdłuż której wykonany zostanie jednostronny chodnik, kanalizacja deszczowa oraz oświetlenie uliczne. Ponadto w zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejącego mostu i budowa nowego żelbetowego obiektu mostowego znajdującego się w ciągu drogi gminnej. W celu poprawy bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu drogowego w ramach zadnia przewiduje się budowę  oświetlonego przejścia dla pieszych oraz oznakowania aktywnego na przejściu, montaż tablicy interaktywnej informującej o prędkości pojazdu oraz wykonanie progu zwalniającego.
Planowana wartość całego zadania opiewa na kwotę 4 766 791,00 zł, w tym dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 853 965,00 zł. Gmina Wejherowo informuje, iż ogłosiła przetarg na realizacje ww. inwestycji, z terminem realizacji do listopada 2021 roku.