Gmina wejherowo

Kontakt

Kontakt

URZĄD GMINY WEJHEROWO
ul. Transportowa 1
84-200 Wejherowo

Biuro Obsługi Mieszkańca:
Tel: (58) 677 97 43 i (58) 738 67 60
Sekretariat Wójta Gminy Wejherowo:
Tel: (58) 677 97 01 / (58) 738 67 77
Fax: (58) 677 97 00 e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl

Urząd jest czynny w godzinach:


poniedziałek- środa: 7:30 – 15:30

czwartek: 7:30 – 17:00

piątek: 7:30- 14:00

Wtorek – dzień wewnętrzny ( praca w terenie)

 

OPŁATOMAT
dostępny :

w godzinach urzędowania (jw)

Numer rachunku bankowego

GŁÓWNY

Bank Millennium 11 1160 2202 0000 0000 6196 3915

GOSPODAROWANIE ODPADAMI

Bank Millennium 39 1160 2202 0000 0004 5394 9335

 

Elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP – adres skrytki: /14wl5uuf8w/skrytka

WYŚLIJ PISMO OGÓLNE 

Przemysław Kiedrowski
Wójt Gminy

tel. (58) 677 97 01
e-mail: sekretariat@ugwejherowo.pl

Małgorzata Niemirska-Thiel
Sekretarz Gminy

tel. (58) 677 97 01
e-mail: sekretarz@ugwejherowo.pl

Krystyna Kohnke
Skarbnik Gminy

tel. (58) 677 97 16
e-mail: skarbnik@ugwejherowo.pl

Referat Organizacyjny i Kadr
email: ref.organizacyjny@ugwejherowo.pl

 1. Kierownik Referatu – Dorota Gessler (OR)  (58) 677 97 11
 2. Podinspektor ds  obsługi Rady Gminy i Sołectw – Alicja Adach (58) 677 97 26
 3. Pomoc administracyjna – Henryk Pranschke (58) 677-97-26                                                                                                             Sekretariat:
 4. Inspektor ds organizacyjnych i obsługi sekretariatu: Hanna Warkusz (58) 677-97-01
 5. Referent ds organizacyjnych i obsługi sekretariatu- Ludmiła Jarzembińska (58) 677-97-01                                                        Biuro obsługi Klienta
 6. Sekretarka – Agata Jankowska (58) 677-97-43
 7. Sekretarka – Agata Ponka (58) 738-67-60
 8. Archiwista-Andrzej Janusz (58) 738 96 40, email: archiwista@ugwejherowo.pl;  Archiwum Zakładowe Urzędu Gminy Wejherowo, 84-239 Bolszewo, ul. Leśna 35,
Referat Inwestycji i Gospodarki Komunalnej

 1. Kierownik Referatu – Maja Ossowska (58) 738 67 67
 2. Zastępca Kierownika Referatu – Dariusz Ponka (58) 677-97-33 (zarządzenie i utrzymanie kanałów technologicznych i oświetlenia, realizacja inwestycji gminnych
 3. Zastępca Kierownika Referatu – Paweł Bartosiewicz (58) 677-97-42
 4. Główny specjalista ds. elektroenergetycznych – Ryszard Jeske (58) 677 97 33 (zarządzenie i utrzymanie oświetlenia, koordynacja zaopatrzenia w energie elektryczną i paliwa gazowe)
 5. Inspektor ds. budownictwa i zarządzania drogami – Damian Formela (58) 677 97 13 (utrzymanie i remonty dróg, koordynacja robót w pasie drogowym)
 6. Inspektor ds. budownictwa – Joanna Kryża  (58) 677 97 17 (przygotowywanie i realizacja projektów)
 7. Inspektor ds. budownictwa – Andrzej Potrykus i Krzysztof Konkol (58) 677 97 17 (inwestycje drogowe, kubaturowe i inne)
 8. Inspektor ds. komunalnych – Grażyna Konkol-Slas 58 677 97 18 (gospodarka komunalna, zadania sołeckie)
 9. Inspektor ds. nieruchomości drogowych i gospodarki komunalnej – Monika Bregier 58 677-97-41 (wydawanie zezwoleń na zajęcia pasa dróg wewnętrznych, gospodarka komunalna)
 10. Inspektor ds. gospodarowania wodami opadowymi i roztopowymi – Ryszard Kamin (58) 677-97-19 (gospodarowanie wodami opadowymi i roztopowymi dróg gminnych, realizacja inwestycji gminnych)
 11. Starszy Inspektor ds. poprawy efektywności energetycznej – Krzysztof Magrian (58) 677-97-19 (poprawa efektywności energetycznej budynków gminnych, realizacja inwestycji gminnych)
 12. Zastępca Kierownika Referatu – Dariusz Ponka (58) 677-97-33 (zarządzenie i utrzymanie kanałów technologicznych i oświetlenia, realizacja inwestycji gminnych)
 13. Podinspektor ds drogowych – Sylwia Haraj (58) 677-97-13 (wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa dróg gminnych, koordynacja robót w pasie drogowym)
Referat Inżynierii Środowiska
e-mail: j.machalinska-murawska@ugwejherowo.pl

 1. Kierownik Referatu – Agnieszka Konefke (nieobecna)
 2. Zastępca Kierownika Referatu (p.o. Kierownik) – Justyna Machalińska-Murawska (58) 677 97 47 (uzgadnianie projektów wod-kan)
 3. Inspektor ds. inwestycji wodociąg.-kanalizacyjnych -Magdalena Rozwałka-Hamera(58) 677 97 44 (wydawanie warunków technicznych, udzielanie informacji w sprawie przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej)
 4. Inspektor ds. wodociągowo-kanalizacyjnych – Agnieszka Sroka (58) 677 97 44 (umowy na dostawę wody, rozliczanie zużycia wody)
 5. Inspektor ds. inżynierii środowiska  – Anna Maciejewska (58) 677-97-49 (wyniki badań wody, inicjatywy lokalne)
 6. Starszy inspektor ds. gospodarki ściekowej – Karolina Jaszczak (58) 677 97 48 (kontrole zbiorników/podłączeń do sieci kanalizacji)
 7. Inspektor ds. inwestycji wodociagowo-kanalizacyjnych – Katarzyna Kwiecień (58) 677 97 47

Zgłaszanie stanów liczników wody: (58) 677 97 44 lub e-mail: woda@ugwejherowo.pl

Plombowanie/ odbiory: 606-320-103 w godz 8:00 – 14:00

Zgłaszanie awarii gminnej sieci wodociągowej: 606-320-103 całodobowo

Zgłaszanie awarii na sieci kanalizacyjnej Bolszewo, Gościcino, Kąpino oraz na sieci wodociągowej Gościcino, Bolszewo, Orle, Góra-Paradyż, Kniewo – PEWIK Gdynia – tel. 994

Referat Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych
e-mail: m.wedelstedt@ugwejherowo.pl

 1. Kierownik Referatu – Magdalena Wedelstedt (58) 677 97 40
 2.  Starszy inspektor ds. zamówień publicznych  – Zygmunt Hoeft (58) 677 97 27
 3. Starszy inspektor ds. zamówień publicznych – Małgorzata Witzon (58) 677 97 30
 4. Główny specjalista ds. funduszy zewnętrznych – Aleksandra Dobrzańska (58) 677 97 45
Referat Oświaty
e-mail: gzzo@ugwejherowo.pl

 1. Kierownik Referatu – .Bożena Plotzka (58) 738 67 83
 2. Inspektor ds. oświatowych – Anita Formela (58) 738 67 84
 3. Podinspektor ds oświaty – Emilia Falk (58) 677 96 82
 4. Inspektor ds. księgowo-administracyjnych – Dagmara Radzikowska (58) 738 67 82
 5. Podinspektor ds. promocji i komunikacji społecznej  – Joanna Wnuk (58) 738 67
Referat Gospodarki Odpadami i Środowiska
email: pczerwinski@ugwejherowo.pl                                                                                                                 1.

 1. Kierownik referatu  – Piotr Czerwiński (58) 677 97 07
 2. Inspektor ds. gospodarki odpadami – Robert Bianga (gospodarka odpadami, opieka nad bezdomnymi zwierzętami, dofinansowanie inwestycji proekologicznych) (58) 677 97 06
 3. Pomoc administracyjna – Wioleta Haase (kontrole gospodarki odpadami,  inwentaryzacja źródeł ciepła ) (58) 677 97 06
 4. Inspektor ds. ochrony środowiska – Joanna Kowalak  (decyzje środowiskowe) (58) 677 97 31
 5. Podinspektor ds. ochrony środowiska – Natalia Ebertowska  (wycinka drzew) (58) 677 97 31
 6. Podinspektor ds. środowiska – Anna Smutek (wycinka drzew) (58) 677-97-31
 7. Inspektor ds. księgowości – Monika Pieper (deklaracje o wysokości opłaty za zagospodarowanie odpadami) (58) 677 97 36
 8. Inspektor ds. windykacji -Rita Dopke-Dombrowska (windykacja należności z tytułu gospodarki odpadami) (58) 677 97 36
 9. Referent ds księgowości – Iwona Górska (księgowanie należności) (58) 677 97 36
 10. Pomoc administracyjna – Angelika Paluch  (pomoc w wypełnianiu deklaracji) (58) 677 97 35
 11. Podispektor ds kontroli deklaracji – Anna Wikarjusz (kontrola deklaracji) (58) 677 97 35
 12. Podispektor ds decyzji środowiskowych – Wojciech Machnikowski (58) 677-97-31
Referat Gospodarki Przestrzennej i Nieruchomości
e-mail: k.wrosz@ugwejherowo.pl

 1. Zastępca Kierownika do spraw planowania przestrzennego-Karol Wrosz (58) 677 97 15
 2. Zastępca kierownika ds. gospodarki nieruchom.-Halina Baranowska (58) 677 97 46 (podziały, rozgraniczenia, numeracja budynków)
 3. Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego – Katarzyna Łazarz (58) 677 97 08 (decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy )
 4. Starszy Inspektor ds. zagospodarowania przestrzennego – Marcin Fietkiewicz (58) 677 97 08 (decyzje celu publicznego, decyzje o warunkach zabudowy, wstępne projekty podziałów)
 5. Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego – Anna Gala (58) 677 97 14 (zaświadczenia, wypisy, wyrysy, informacje o przeznaczeniu działek w mpzp, informacje o trwających procedurach planistycznych (nieobecna)
 6. Inspektor ds. opłat planistycznych i adiacenckich – Monika Kazubowska (58) 677 97 14 (opłata adiacencka, opłata planistyczna, zaświadczenia, wypisy, wyrysy, zaświadczenia, wypisy, informacje o przeznaczeniu działek w mpzp)
 7. Podinspektor ds. zagospodarowania przestrzennego – Justyna Hewelt (zastępstwo od 1.03.2022 r. Agata Postrach):  (58) 677 97 14 
 8. Inspektor ds. nieruchomości – Hanna Kleba (58) 738 67 51 (nabycie i sprzedaż, dzierżawy nieruchomości)
 9. Inspektor ds. nieruchomości – Agnieszka Gacoń-Dąbrowska (58) 738 67 51 (użytkowanie wieczyste, odszkodowania) / zastępstwo Podinspektor ds nieruchomości Magdalena Sobkiewicz
Referat Spraw Obywatelskich
e-mail: ref.obywatelski@ugwejherowo.pl

 1. Kierownik referatu – Emilia Głogowska (58) 677 97 09
 2. Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Bożena Soitz (58) 677 97 12
 3. Inspektor ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych – Angelika Kozłowska (58) 677 97 29
 4. Podispektor ds. ds. ewidencji ludności – Agnieszka Butryn
Referat Finansowy
e-mail: z-ca_skarbnika@ugwejherowo.pl                                                                                         

 1.  Skarbnik Gminy – Krystyna Kohnke (58) 677 97 16
 2.  Z-ca Skarbnika – Wioletta Danilczyk (58) 677-97-04
 3. Audytor Wewnętrzny/Główny specjalista ds.podatku VAT – Mariusz Mitura (058) 677-97-04
 4. Podinspektor ds. księgowości – Anna Rietz  (58) 677 97 38
 5. Inspektor ds. księgowości – Katarzyna Stefanowska (58) 677 97 22
 6. Inspektor ds. księgowości  – Joanna Domurad (58) 677 97 22
 7. Główny specjalista ds. podatków – Katarzyna Brzozowska  (58) 677 97 39
 8. Inspektor ds. podatków – Justyna Sydatk (58) 677 97 23
 9. Inspektor ds. księgowości podatkowej – Bożena Ziegert   (58) 677 97 23
 10. Inspektor ds. księgowości podatkowej  – Anita Kowalicka (58) 677 97 23
 11. Inspektor ds. księgowości podatkowej  Patrycja Majda (58) 677 97 23
 12. Inspektor ds. płac  – Sabina Jankowska-Dettlaff (58) 677 97 37
 13. Inspektor ds. windykacji podatkowej – Aneta Pańka (58) 738 67 37
 14. Inspektor ds. księgowości podatkowej  – Iwona Lewoń (58)738 67 59
 15. Inspektor ds. działalności gospodarczej – Henryka Szwaba (58) 677 97 21 (działalność gospodarcza, koncesje)
 16. Starszy Inspektor  ds. księgowości – Aneta Nowak (58) 677 97 25
 17. Inspektor ds. księgowości  – Anna Szymańska (58) 677 97 25
 18. Pomoc administracyjna-Emilia Kummer (58) 677 97 23
Zespół Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
e-mail: zk@ugwejherowo.pl

 1. Główny specjalista ds. obronnych i obrony cywilnej – Ireneusz Foltyn (58) 677 96 06
 2. Starszy inspektor ds obrony cywilnej, ochrony przeciwpożarowej i zarządzania kryzysowego – Waldemar Lewandowski (58) 677 96 06
Zespół ds. Informatyzacji

e-mail: informatyk@ugwejherowo.pl

 1. Starszy Informatyk-Jarosław Domarus (58) 677 97 10
 2. Starszy Informatyk- Kamil Kamiński   (58) 677 97 10
Zespół ds Kultury, Promocji i Sportu
e-mail: redakcja_ng@ugwejherowo.pl

 1. Inspektor ds. komunikacji i mediów społecznościowych-Jacek Macholl (58) 677 96 05
 2.  Inspektor ds. sportu i organizacji pozarządowych – Artur Kankowski (58) 677 96 09
 3. Podinspektor ds kultury, turystyki i sportu – Dorota Schulz: (58) 738 67 85

 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych (IODO)Monika Wegner (58) 677 97 39 iod@ugwejherowo.pl

POGOTOWIE GAZOWE

W obrębie sieci, której gestorem jest G.EN. Operator – nr alarmowy pogotowia gazowego: 800 909 909, strona www: www.genoperator.pl.