Gmina wejherowo

Aktualności

“Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo”

W dniu dzisiejszym Wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski podpisał Umowę partnerską na rzecz realizacji projektu pn. Pomorskie Żagle Wiedzy – Partnerstwo Gminy Kosakowo”.
W ramach projektu przewiduje się realizację m.in. praktycznych zajęć żeglarskich, jednodniowych wyjazdów edukacyjnych do instytucji związanych z edukacją morską i żeglarską oraz pikników naukowo-żeglarskich. Z terenu naszej gminy do udziału w projekcie zgłosiła się Szkoła Podstawowa w Gościcinie. Wartość zadania opiewa na kwotę 47 500,00, w tym dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 w wysokości 47 300,00 zł.