Gmina wejherowo

Aktualności

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w SP Gowino

Przerwę wakacyjną w placówkach oświatowych wykorzystujemy na przeprowadzenie prac inwestycyjnych.  Po zakończonej w 2022r poprawie efektywności energetycznej w zakresie modernizacji systemu centralnego ogrzewania w szkole podstawowej w Górze rozpoczęliśmy kolejną inwestycję z zakresie poprawy efektywności energetycznej, tym razem w szkole podstawowej w Gowinie.

W chwili obecnej trwa pierwsza cześć inwestycji tj. kompleksowa modernizacja systemu centralnego ogrzewania w najstarszej części obiektu szkolnego i likwidacja istniejącej kotłowni węglowej ( koszt 412 tysięcy złotych)

. Drugim etapem inwestycji w SP Gowino będzie rozbudowa rozbudowa istniejącej kotłowni gazowej mającej na celu zapewnienie źródła ciepła dla modernizowanej najstarszej części obiektu szkolnego oraz sali gimnastycznej.