Gmina wejherowo

Aktualności

Ulica Strażacka w Bolszewie oddana do użytku

W dniu 11 sierpnia, trzy miesiące przed umownym terminem, odbył się odbiór ulicy Strażackiej w Bolszewie.

W ramach inwestycji powstała nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej z chodnikami po obu stronach jezdni, wykonano nowe oraz przebudowano istniejące zjazdy na posesje, wybudowano wyniesione skrzyżowania, zatokę postojową, kanalizację deszczową oraz kanał technologiczny.  Przebudowano także oświetlenie drogowe na całej długości inwestycji wraz z wykonaniem oświetlenia przejścia dla pieszych. Istotnym elementem było przebudowa istniejących instalacji i usunięcie występujących kolizji.

W uroczystości udział wzięli: wójt Przemysław Kiedrowski, sołtys Bolszewa Edmund Bianga, radni gminy oraz przedstawiciele wykonawcy. Wszyscy zgodnie podkreślali jak ważna dla układu komunikacyjnego Bolszewa jest to inwestycja , szczególnie biorąc pod uwagę fakt, iż jest to droga prowadząca do szkoły dla dużej części dzieci uczęszczających do Szkoły Podstawowej nr 2 w Bolszewie.

Jak podkreślił wójt, nie mniej istotnym niż wykonanie nowej nawierzchni było wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej, co było niezbędne aby można dokonać rozbudowy sieci m.in. na ulicach Okrężnej, Kruczej, Jaskółczej. Płyty pochodzące z rozbiórki drogi wykorzystane zostaną do utwardzenia okolicznych ulic ( Myśliwskiej, Błękitnej).

Łączna wartość zadania opiewa na 4 736 474,30 zł z czego 2 041 993,00 pochodzi z dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zaś prace związane z przebudową sieci kanalizacyjnej w kwocie 100 860,00 zł zostały sfinansowane przez PEWIK Sp. z o.o.