Gmina wejherowo

Aktualności

Rekrutacja uzupełniająca do projektu “Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo”

Instalacja fotowoltaiczna, nabór uzupełniający

Wójt Gminy Wejherowo ogłasza nabór uzupełniający mieszkańców do udziału w projekcie pn. „Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo”.

Projekt dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, polega na montażu paneli fotowoltaicznych na domach mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej. Celem przedsięwzięcia jest zwiększenie poziomu ochrony środowiska poprzez zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej.

Termin składania oświadczeń od 8 lutego 2022 roku do 22 lutego 2022 roku do godz. 15.30. Decyduje data wpływu do Urzędu.

Wypełnione i podpisane oświadczenie należy przesłać mailem na adres: sekretariat@ugwejherowo.pl, pocztą na adres Urzędu Gminy Wejherowo (ul. Transportowa 1, Wejherowo) lub złożyć w Biurze Obsługi Mieszkańców w godzinach pracy Urzędu.

W razie jakichkolwiek pytań dotyczących projektu prosimy o kontakt pod numerem telefonu 58-738-67-78.

Do pobrania: Wzór oświadczenia

OGÓLNE INFORMACJE:

 1. Uczestnikiem projektu może być tylko mieszkaniec Gminy Wejherowo, który w momencie zakwalifikowania do projektu nie posiada zamontowanych paneli fotowoltaicznych;
 2. Przeznaczenie – gospodarstwa domowe tj. w miejscu planowanego montażu instalacji fotowoltaicznej nie może być zarejestrowana ani prowadzona działalność gospodarcza;
 3. Dofinansowanie unijne to 85% kosztów kwalifikowalnych netto. Udział własny  mieszkańca w realizację projektu wynosi 15% kosztów kwalifikowalnych netto oraz podatek VAT (8% w przypadku zgłoszonego przez mieszkańca obiektu do 300m² powierzchni użytkowej lub 23%  w przypadku obiektu powyżej 300m² powierzchni użytkowej);
 4. Wnioskodawca zobowiązany jest również ponieść koszty dokumentacji projektowej w wysokości 460,00 zł brutto (opłata bezzwrotna);
 5. W przypadku, gdy wnioskodawca nie jest jedynym właścicielem nieruchomości, zobowiązany jest dostarczyć wraz z oświadczeniem zgodę współwłaściciela/współwłaścicieli na realizację projektu pn. „Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo”;
 6. Wójt Gminy Wejherowo wybierze wykonawcę instalacji OZE w drodze postępowania przetargowego;
 7. Planowany termin rozpoczęcia montażu instalacji to kwiecień/ maj 2022 roku;
 8. Ostateczny termin zakończenia realizacji projektu to kwiecień 2023 roku.

WARUNKI TECHNICZNE:

 1. Wnioskodawca zobowiązany jest zapewnić dostęp do internetu w miejscu planowanego montażu instalacji oraz przez cały okres trwałości projektu;
 2. Wnioskodawca zobowiązany będzie udostępnić dokumentację projektową i/lub powykonawczą budynku (część konstrukcyjna oraz elektryczna). Branża elektryczna z uwagi na zaprojektowanie okablowania wraz z niezbędną aparaturą łączeniową i zabezpieczeniową oraz inwertera. Branża konstrukcyjna z uwagi na konieczność przeliczenia i zapewnienia odpowiedniej nośności konstrukcji dachowej. Uwzględnienia odpowiedniego montażu podkonstrukcji pod panele fotowoltaiczne i zapewnienia odpowiedniej lokalizacji paneli na dachu;
 3. Wnioskodawca zobowiązany będzie podać roczne, rzeczywiste zużycie energii dla zgłaszanego gospodarstwa domowego, celem wstępnego ustalenia zapotrzebowania na energię elektryczną przed zaprojektowaniem planowanej instalacji fotowoltaicznej;
 4. Miejsce montażu paneli fotowoltaicznych nie może być zacienione przez przeszkody (np. drzewa, inne budynki, kominy, wieże antenowe itp.);
 5. W celu uzyskania optymalnego nasłonecznienia powierzchnia dachu musi posiadać odpowiednie ustawienie w stosunku do kierunku świata (nie dotyczy dachów płaskich). Optymalnym kierunkiem połaci dachowej jest kierunek południowy lub zbliżony do południowego.

UWAGI:

Liczba miejsc w projekcie jest ograniczona.

W przypadku dużej ilości zgłoszeń decydującym kryterium wyboru będzie kolejność zgłoszeń.

 

W momencie przekroczenia wskaźnika rezultatu zaplanowanego w projekcie pn. „Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo” osoby, które złożyły kolejne zgłoszenia, zostaną wpisane na listę rezerwową i wezmą udział w projekcie w przypadku rezygnacji osób z listy głównej lub ich wykluczeniu z udziału    w projekcie (np. braku możliwości montażu instalacji ze względów technicznych lub innego powodu rezygnacji lub wykluczenia z uczestnictwa w projekcie).

Każdy z Uczestników zakwalifikowany do projektu zostanie poinformowany o tym telefonicznie lub mailowo przez pracownika Urzędu Gminy w Wejherowie.

Przesłane wraz z oświadczeniem informacje, łącznie stanowić będą zgłoszenie przez Wnioskodawcę chęci udziału w projekcie oraz dadzą podstawę do wstępnej jego kwalifikacji do projektu.

Ostatecznym zaakceptowaniem udziału Wnioskodawcy w projekcie będzie potwierdzenie spełnienia przez niego wszystkich wymagań technicznych i formalnych określonych w projekcie pn. „Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo”.