Gmina wejherowo

Aktualności

Uzyskano dofinansowanie na budowę kolejnej drogi!

Gmina Wejherowo otrzymała dofinansowania na realizację kolejnej inwestycji drogowej. Pozyskano wsparcie na budowę ulicy Strażackiej w Bolszewie, która stanowi jedną z głównych osi komunikacyjnych miejscowości.  W ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przyznane zostało dofinansowanie w wysokości 2 043 765 złotych co stanowi 50% wartości przedsięwzięcia szacowanego na 4 087 531 złotych.

W ramach zadania zostanie wykonana nowa nawierzchnia drogi na całym odcinku o długości 717 m o szerokości 5,5 m, wybudowane zostaną wyniesione skrzyżowania oraz przejścia dla pieszych, chodniki o szerokości od 1,5m do 2,5m (z odcinkowym dopuszczeniem ruchu rowerowego) oraz zjazdy o szerokości min. 3m, po obydwu stronach jezdni. Wykonane zostanie także oświetlenie drogowe wraz z doświetleniem przejść dla pieszych, budową kanału technologicznego oraz kanalizacji deszczowej. Na ukończeniu są już prace projektowe, a inwestycja rozpocznie się najprawdopodobniej w drugiej połowie roku. Zakończenie planowane jest na przyszły rok.