Gmina wejherowo

Aktualności

DYSKUSJA PUBLICZNA ONLINE – DOTYCZY KĄPINA

W związku z wprowadzeniem na terenie Polski stanu epidemii, a co za tym idzie ograniczeniem przemieszczania się oraz całkowitym zakazem zgromadzeń Wójt Gminy Wejherowo informuje, że zaplanowana na dzień 31 marca 2020 r. o godz. 14:00 dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino, na obszarze działek nr 8/74, 8/75, 8/76, 8/77, 8/78, 8/79 odbędzie się w trybie online. Osoby zainteresowane udziałem w dyskusji proszone są o kontakt z Kierownikiem Referatu Gospodarki Przestrzennej Dominiką Cyrek poprzez email dcyrek@ug.wejherowo.pl lub telefonicznie  58 677 97 15.

Zgłoszenie w wyżej wymienionej formie elektronicznej bądź telefonicznej będzie skutkować udziałem w dyskusji publicznej nad rozwiązaniami przejętymi w planie miejscowym. W przypadku braku zgłoszeń przyjmuje się, że w/w dyskusji publicznej nikt nie uczestniczył.