Gmina wejherowo

Aktualności

Odpowiedzi w sprawie worków BIO

W związku z licznymi zapytaniami w sprawie dodatkowych woreczków do zbierania odpadów kuchennych ulegających biodegradacji, poniżej przedstawiamy informacje i odpowiedzi na najczęstsze wątpliwości mieszkańców.

  1. Po co są te woreczki?

Gmina Wejherowo, dla ułatwienia mieszkańcom zorganizowania zbiórki odpadów ulegających biodegradacji  – pochodzenia kuchennego zobowiązała wykonawcę usługi do dostarczenia każdemu gospodarstwu domowemu pakietu 150 szt. woreczków o pojemności ok. 8l. Woreczki te są biodegradowalne – nie utrudniają procesu kompostowania. Woreczki po ich napełnieniu powinny być kierowane do dużego worka lub pojemnika na odpady BIO (oznaczonego kolorem brązowym z napisem BIO).

  1. Dlaczego tylko 150 sztuk! To za mało! Powinno być więcej.

Przyjmując ilość woreczków kierowaliśmy się doświadczeniami gmin w Polsce, które już wcześniej albo równolegle zaproponowały mieszkańcom takie ułatwienie. Przeciętnie stosuje się 150 szt. rocznie, co daje około 3 worki na tydzień. Musimy tu zwrócić uwagę, że worki nie są przez Gminę rozdawane za darmo, to mieszkańcy płacą za nie w opłacie za gospodarowanie odpadami. Ilość worków musi zatem być taka, aby mieszkańcy nie nadpłacali za niepotrzebne im worki. Średnia 150 szt. na gospodarstwo wydaje się być zdroworozsądkowa – niektórym osobom może być ich nieco za mało, ale z kolei niewiele będzie osób, które nie wykorzystają tych worków na potrzeby związane z odpadami.  Obecnie pakiet worków kosztuje około 30 zł, w przypadku podwojenia ich liczby kwota 30 zł musiałaby zostać wliczona do opłaty za śmieci – która – jak wszyscy w Polsce życzylibyśmy sobie –  powinna być jak najniższa.

  1. Dlaczego wszyscy otrzymali równą ilość? Gospodarstwa, w których jest więcej osób powinny mieć zwiększoną ilość.

Jest oczywiste, że niektóre gospodarstwa wykorzystają tylko część woreczków, niektóre będą zapełniać worki w części, inne w całości. Niektóre osoby mają warunki w kuchni do chwilowego przetrzymywania odpadów, inne nie – każdy ma swoje możliwości, zwyczaje, zasady… Z całym przekonaniem w większych gospodarstwach powstawać będzie więcej odpadów. Natomiast nie jest już oczywiste, że w każdym takim gospodarstwie nie wystarczą trzy worki na tydzień. W Gminie jest około 6500 gospodarstw domowych i z konieczności nie można uwzględnić wszystkich potrzeb i preferencji; trzeba przyjąć pewną średnią. Urząd Gminy rozważał zróżnicowanie ilości worków BIO z uwagi na liczbę osób w deklaracji, jednak zauważyliśmy, że jeśli każda nieruchomość miałaby otrzymać przeliczoną indywidualną ilość woreczków, to koszty ich dostawy do mieszkańców byłyby znacznie wyższe. Koszty te ponieśliby mieszkańcy w opłacie śmieciowej. Nie chcielibyśmy, żeby  koszty opłaty śmieciowej wzrastały z takich powodów. Obecnie rozważamy, w jaki inny sposób – bezkosztowy lub niskokosztowy – zapewnić w przyszłości mieszkańcom w większych gospodarstwach dodatkowe worki na odpady kuchenne.

  1. Co zrobić jeśli worków zabraknie?

Dostarczone worki mają ułatwić pozbywanie się odpadów z kuchni. Nie oznacza to, że są one bezwzględnie wymagane i nie można pozbywać się tych odpadów z kuchni w inny sposób.

Przede wszystkim wskazujemy, że  można używać torebek papierowych, które są biodegradowalne. Można też używać koszyczków, wiaderek i innych wielorazowych urządzeń, w których gromadzone  będą odpady kuchenne (np. obierki) powstające podczas przygotowywania posiłków. Można też korzystać z worków kompostowanych zakupionych indywidualnie. Jest to forma uczciwsza dla całej społeczności – osoby, które potrzebują więcej worków niż przeciętnie – same we własnym zakresie dokonują ich zakupu. W przeciwnym razie za zwiększone potrzeby niektórych osób musieliby zapłacić wszyscy mieszkańcy.