Gmina wejherowo

Aktualności

Pożegnaliśmy Śp. Kazimierza Potrykusa

Z głębokim smutkiem i  żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Śp. Kazimierza Potrykusa
wieloletniego radnego Gminy Wejherowo, laureata Statuetki Gryfa Kaszubskiego
jednego z założycieli gminnej orkiestry dętej, współzałożyciela Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, oddanego społecznika
 

RODZINIE

szczere wyrazy współczucia
składają

Wójt Gminy Wejherowo ze współpracownikami
oraz
Przewodniczący Rady Gminy i Rada Gminy Wejherowo

 

W uroczystościach  pogrzebowych w Bolszewie 30 grudnia uczestniczyła również delegacja Gminy Wejherowo: Wójt Gminy Wejherowo Henryk Skwarło, Przewodniczący Rady Gminy Wejherowo Hubert Toma oraz radni, sołtysi.