Gmina wejherowo

Aktualności

Porozumienie o współpracy z uczelnią zawarte

17 grudnia w Urzędzie Gminy Wejherowo doszło do zawarcia porozumienia między Gminą Wejherowo a Kaszubsko-Pomorską Szkołą Wyższą w Wejherowie. Porozumienie podpisali wójt Henryk Skwarło i kanclerz uczelni Rafał Gierszewski. W spotkaniu uczestniczyła Dziekan KPSW dr Beata Dudzińska-Huczuk i Kierownik Referatu Oświaty i Spraw Społecznych Krzysztof Sapieha. Celem zawartego porozumienia jest rozpoznanie potrzeb rynku pracy oraz zbliżenie środowiska nauki i szkolnictwa wyższego ze środowiskiem praktyki samorządu. Współpraca ma przynieść obopólne korzyści.