Category Archives: Aktualności – UGW

Aktualności o samym UGW i jego przedsięwzięciach. 

SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ ZBLIŻA SIĘ KU KOŃCOWI

Spis powszechny trwa do 30 września, zatem pozostało niewiele czasu na dokonanie samospisu. Zebrane w Spisie Powszechnym informacje służą do planowania i podejmowania działań dotyczących przyszłości naszych rodzin, edukacji, opieki zdrowotnej, nawet infrastruktury transportowej. Obowiązkową formą jest samospis internetowy. Metoda uzupełniająca to spis przez telefon, na infolinii spisowej lub wywiad z rachmistrzem. www.spis.gov.pl Rachmistrz będzie […]

Czytaj więcej

OGŁOSZENIE o wyłożeniu do publicznego wglądu Aktualizacji Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Wejherowo na lata 2021-2036

Na podstawie art. 19 ust. 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 247 z […]

Czytaj więcej

Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022 w Gminie Wejherowo

Rokrocznie 1 września uczestniczymy w rozpoczęciu nowego roku szkolnego. W tym roku oficjalne rozpoczęcie nauki odbyło się w szkole im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie. Przybyłych gości szkoła i jej uczniowie przywitali artystycznym występem. Wielkim zaskoczeniem było ogromne serce na nakrętki, które otrzymała szkoła im. mjr Henryka Sucharskiego w Gościcinie z inicjatywy Sołtysa Gościcina Marka […]

Czytaj więcej

Dożynki Gminne 2021, Bieszkowice

W ostatnią niedzielę sierpnia 2021 r.  na boisku w Bieszkowicach odbyły się Dożynki Gminne, podczas których rolnicy podziękowali za plony. Uroczystości rozpoczęły się  mszą święta, w której dziękowano za plony. Nie zapomniano o tradycjach – gospodarz gminy wójt Przemysław Kiedrowski otrzymał na ręce Dożynkowy bochen chleba z tegorocznych zbiorów.  Został on wręczony przez starostów dożynek […]

Czytaj więcej