Gmina wejherowo

Aktualności

Konsultacje programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2023

Informujemy, iż Wójt Gminy Wejherowo zarządza konsultacje projektu uchwały dotyczącej „Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok”.

W związku, z czym istnieje możliwość zgłaszania uwag i sugestii w odniesieniu do zapisów tego dokumentu. Opinie do projektu rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi należy nadsyłać na odpowiednim formularzu (załącznik nr 2 do zarządzenia) do dnia 7 listopada 2022 r., osobiście w Biurze Obsługi Klienta lub pisemnie na adres: Urząd Gminy w Wejherowie, ul. Transportowa 1, 84 – 200 Wejherowo z dopiskiem na kopercie: „Konsultacje Rocznego Program Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2023″

https://ugwejherowo.pl/wp-content/uploads/2022/10/Zarzadzenie-166.docx

https://ugwejherowo.pl/wp-content/uploads/2022/10/Zarzadzenie-166.pdf