Gmina wejherowo

Aktualności

Obchody Dnia Seniora w Orlu i Bolszewie

Obchody Dnia Seniora w gminie Wejherowo zainaugurowali seniorzy z Orla i Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów z Bolszewa. Spotkania odbyły się 25 października.

Najstarsi mieszkańcy Orla spotkali się przy wspólnym stole w gościnnych murach Szkoły Podstawowej. Biesiadowanie poprzedziła msza św. w kościele pw. Św. Piotra i Pawła w Orlu. Następnie na słodki poczęstunek zaprosili sołtys Jacek Macholl i rada sołecka. Na spotkanie przybył także wójt Henryk Skwarło, który wyróżnił najstarszych seniorów wiązankami kwiatów. Życzenia seniorom – Pani Małgorzacie Ptach i Panu Janowi Klas – złożyli również radni Przemysław Kiedrowski i Roman Stanisławczyk oraz dyrektor szkoły w Orlu Krzysztof Grzenia.

Tego samego dnia świętowali także członkowie Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów. Spotkanie seniorów i zaproszonych gości odbyło się w Bolszewie. Wszystkich serdecznie powitał prezes stowarzyszenia Edmund Bianga. Najlepsze życzenia wraz z tortem przekazał seniorom poseł na Sejm Kazimierz Plocke oraz Wójt Gminy Wejherowo, który najstarszym spośród obecnych członków Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów z Bolszewa wręczył kwiaty.