Gmina wejherowo

Aktualności

Komunikat dla Mieszkańców Gminy

Urząd Gminy informuje, że w najbliższych tygodniach właściciele nieruchomości zamieszkałych w Gminie Wejherowo

otrzymają informację w sprawie nowych stawek za gospodarowanie odpadami, obowiązujących od 1 stycznia 2020 r.

 

Równocześnie osoby, które zawarły umowę na zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenie ścieków z Gminą Wejherowo  otrzymają nową umowę, dostosowaną do zmienionych przepisów.

Listy z ww. dokumentami w większości zostaną dostarczone przez osoby zatrudnione przez Urząd Gminy Wejherowo, za zwrotnym poświadczeniem odbioru.