Gmina wejherowo

Aktualności

Konkurs ekologiczny dla uczniów szkół podstawowych

Fundacja Chlorofil, której celem statutowym jest edukacja ekologiczna informuje o ogólnopolskim konkursie ekologicznym dla uczniów szkół podstawowych. Konkurs pod nazwą “Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady” odbywa się pod patronatem honorowym Urzędu Marszałkowskiego i stanowi publiczną kampanię edukacyjną zgodną z polskimi i europejskimi standardami wynikającymi z prawa ochrony środowiska.

Placówki, które zgłoszą chęć udziału w konkursie otrzymają bezpłatnie plakaty oraz CD z grami edukacyjnymi na temat odpadów i recyklingu. Gry są też dostępne na stronie internetowej www.chlorofil.com.pl w zakładce gry edukacyjne.

Konkurs odbędzie się już po raz piąty, w terminie od 15.01.2019 r. do 30.03.2019 r.

Regulamin konkursu oraz formularz zgłoszeniowy można pobrać ze strony internetowej konkursu: www.chlorofil.com.pl

Informacja prasowa