Gmina wejherowo

Aktualności

Budowa oraz przebudowa dróg gminnych: Klimka 129012G, Równej 129012G, Handlowej 129055G w Gościcinie

Flaga oraz Godło Polski

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Celowego:
Fundusz Dróg Samorządowych

Nazwa zadania: Budowa oraz przebudowa dróg gminnych: Klimka 129012G, Równej 129012G, Handlowej 129055G w Gościcinie

Całkowita wartość inwestycji: 3 599 866,87 zł
Kwota dofinansowania: 1 799 933,00 zł

 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu, podniesienie parametrów technicznych dróg gminnych, jak również zwiększenie dostępności terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w sąsiedztwie realizowanego zadania drogowego.

Zadanie obejmuje budowę oraz przebudowę dróg gminnych w sołectwie Gościcino:

  • ul. Klimka (długość 442 m),
  • ul. Równa (długość 147 m),
  • ul. Handlowa (długość 688 m).

Inwestycja zakłada wykonanie nowej konstrukcji jezdni, jednostronnego chodnika oraz budowę kanalizacji deszczowej

Stan dróg przed realizacją inwestycji:

Stan nawierzchniStan nawierzchni

Inwestycja w trakcie realizacji:

Stan nawierzchni Stan nawierzchni

Zobacz więcej:

https://ugwejherowo.pl/dofinansowanie-budowe-drog-goscicinie/

https://ugwejherowo.pl/rozbudowa-ukladu-drogowego-strefie-przemyslowej-goscicina/