Gmina wejherowo

Aktualności

Dofinansowanie na budowę dróg w Gościcinie

Z radością informujemy, iż wniosek złożony przez Gminę Wejherowo o dofinansowanie z  Funduszu Dróg Samorządowych pod nazwą Budowa oraz przebudowa dróg gminnych: Klimka, Równej, Handlowej w Gościciniezostał pozytywnie oceniony oraz została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Pomorskim Dariuszem Drelichem oraz Wójtem Gminy Wejherowo Henrykiem Skwarło.

Zadanie wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania podmiotów gospodarczych Gminy Wejherowo zlokalizowanych w sąsiedztwie oraz przyczyni się do wzrostu atrakcyjności terenów jeszcze niezagospodarowanych.

Planowana wartość zadania opiewa na kwotę 3 916 158 zł, w tym dofinansowanie  z Funduszu Dróg Samorządowych wynosi 1 958 079 zł.

Gmina Wejherowo informuje, iż ogłosiła przetarg na realizacje ww. inwestycji, z terminem realizacji do końca 2020 roku.