Gmina wejherowo

Aktualności

Rozbudowa układu drogowego w strefie przemysłowej Gościcina

Informujemy o podpisaniu umowy z Konsorcjum firm: Kruszywo Sp. z o.o. ul. Długa 4B, 84-223 Linia, na realizację zadania pn. ‘’Budowa oraz przebudowa dróg gminnych: Klimka 129012G, Równej129012G, Handlowej 129055G w Gościcinie”

Zakres realizacji obejmuje cztery odcinki ulic:

Odcinek 1

budowa ulicy Handlowej o długości 688 m, zakres prac obejmuje wykonanie robót drogowych oraz budowę kanalizacji deszczowej. Ulica Handlowa zaczyna się od wjazdu z ulicy Klimka i dochodzi do istniejącego odcinka o nawierzchni bitumicznej

Odcinek 2

przebudowa ulicy Klimka o długości 357 m, od ulicy Słonecznej do zrealizowanego w 2019 roku remontu nawierzchni. Zakres prac będzie również obejmował budowę kanalizacji deszczowej.

Odcinek 3

przebudowa ulicy Klimka o długości 85 m, położonej na zachód od ulicy Równej. Zakres prac będzie również obejmował budowę kanalizacji deszczowej. Pozostały odcinek ulicy Klimka o długości 913 m został zrealizowany w 2019 roku.

Odcinek 4

Przebudowa odcinka ulicy Równej o długości 147 m, łączący ulicę Handlową z drogą krajową nr. 6 Zakres prac będzie również obejmował budowę kanalizacji deszczowej. Pozostały odcinek o długości 96 m został zrealizowany w roku 2019.

Wynagrodzenie za przedmiot umowy wynosi: 3 594 906,87 zł

Umowa objęta jest dofinansowaniem z Funduszu Dróg Samorządowych ( edycja 2020) – wysokość dofinansowania 50% kosztów kwalifikowanych.

Zgodnie z warunkami postępowania przetargowego, termin realizacji ustalono na koniec października 2020 roku.

 

Stan dróg na dziś można zobaczyć na poniższych zdjęciach:

ulica Równa

ulica Handlowa

ulica Klimka