Gmina wejherowo

Aktualności

Wyłożenie projektu studium uwarunkowań i kieruków zagospodarowania przestrzennego Gminy Wejherowo

Wójt Gminy Wejherowo zawiadamia o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu ww. studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego w dniach od 05.08.2022 r. do 09.09.2022 r. w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo, 84200 Wejherowo, ul. Transportowa 1, w godzinach pracy urzędu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 08.09.2022 r. o godz. 14:00 w Bibliotece i Centrum Kultury w Bolszewie ul. Reja 9.

obwieszczenie o wyłożeniu - studium