Gmina wejherowo

Aktualności

W dniu 24 grudnia 2020r. (czwartek) Urząd Gminy Wejherowo będzie nieczynny.

I N F O R M A C J A

W dniu 24 grudnia 2020r. (czwartek)
Urząd Gminy Wejherowo będzie nieczynny.

Powyższy dzień wyznaczony został jako dzień wolny od pracy za święto przypadające w sobotę 26 grudnia 2020 r.

Podstawa prawna : art. 130 § 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks Pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1320) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Wejherowo Nr 139/2020 z dnia 23.11.2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy w zamian za święto przypadające w sobotę.