Gmina wejherowo

Aktualności

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju już po raz szósty realizuje projekt pn. „Aktywne Sołectwo”

Pozyskane dofinansowanie w wysokości 18.000,00 zł zostanie przeznaczone na realizację projektów pn.  „AKTYWNE SOŁECTWO w koncepcji inteligentnych wiosek” w ramach operacji współfinasowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

Konkurs skierowany był do sołectw i organizacji społecznych działających na terenie Gminy Wejherowo i Gminy Gniewino.

Łącznie wpłynęło 11 wniosków. Dnia 8 czerwca br. Komisja Konkursowa oceniła projekty obradując w pięcioosobowym składzie. Wszystkie zgłoszone do konkursu zadania spełniały warunki uczestnictwa oraz przyczyniały się do osiągnięcia celów opisanych w regulaminie. Wnioskodawcy musieli wykazać, że mieszkańcy sołectw biorący udział w aktywnościach mieli otwarty i równy dostęp do realizacji projektu na każdym jego etapie.

Kierując się kryteriami określonymi ściśle w Regulaminie, Komisja Konkursowa wyłoniła 5 najwyżej ocenionych projektów z Gminy Wejherowo i 4 z Gminy Gniewino. Nagrodzono aktywności wpisujące się w koncepcję inteligentnych wiosek (Smart Villages), zrealizowane w latach 2018 – 2020.

 

GMINA WEJHEROWO:

  1. Sołectwo Gościcino – 25,8 pkt.
  2. Sołectwo Sopieszyno – 25,6 pkt.
  3. Stowarzyszenie Eco-Kąpino – 23,2 pkt.
  4. Sołectwo Warszkowo – 18,6 pkt.
  5. Sołectwo Gowino – 15,6 pkt.

 

GMINA GNIEWINO:
1. 12 Drużyna Harcerska im. Armii Krajowej „Baszta” z Kostkowa – 25,6 pkt.

  1. Sołectwo Mierzyno – 21,2 pkt.
  2. Sołectwo Rybno – 20,6 pkt.
  3. Sołectwo Chynowie – 20,6 pkt.

 

Każdy z 9 nagrodzonych wnioskodawców otrzyma bony o wartości 2000 zł brutto, do wykorzystania w punkcie handlowym COMES.

Wszystkim składamy serdeczne gratulacje.