Gmina wejherowo

Aktualności

Stowarzyszenie „Bursztynowy Pasaż” podsumowuje swoją działalność (cz. 2) Nabory na podjęcie działalności gospodarczej oraz rozwój mikro i małych przedsiębiorstw

Stowarzyszenie Bursztynowy Pasaż, w ramach realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2014-2020 realizuje m.in. zadania w ramach podjęcia działalności gospodarczej oraz rozwoju mikro i małych przedsiębiorstw.

Środki na podjęcie działalności gospodarczej przeznaczone są dla mieszkańców gmin Gniewino i Wejherowo, w tym osób z grup defaworyzowanych, osób nie podlegających ubezpieczeniu społecznemu rolników. Wysokość pomocy w tym przedsięwzięciu wynosi 50 000 zł i jest wypłacana na zasadzie premii.

W latach 2014 – 2020 w 3 naborach na podjęcie działalności gospodarczej wzięło udział 40 osób, z czego umowy o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Pomorskiego podpisało 26 osób, na łączną kwotę 1 300 000 zł.

Przedsięwzięcie „Zwiększenie konkurencyjności sektora mikro i małych firm” polegające na dofinansowaniu rozwoju działalności gospodarczych prowadzonych na obszarze działania stowarzyszenia skierowane jest do przedsiębiorców, szczególnie zatrudniających osoby z grup defaworyzowanych. Limit pomocy w ramach jednego konkursu i jednego naboru wynosi maksymalnie 100 000,00 zł a Wnioskodawca jest zobowiązany utworzyć 1 miejsce pracy.

W latach 2014 – 2020 w 4 naborach na rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorcy złożyli 41 wniosków, z czego umowy o przyznanie pomocy z Samorządem Województwa Pomorskiego podpisało 20 mikro i małych przedsiębiorstw, na łączną kwotę 1 842 100,00 zł.