Gmina wejherowo

Aktualności

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Wejherowo (ZMIANA TERMINU NA 13.06.2021)

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2021r. zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów Wójta Gminy Wejherowo (ZMIANA TERMINU NA 13.06.2021) – BIP Gmina Wejherowo (ugwejherowo.pl)

 

 

W dniu 30 kwietnia 2021r. weszło w życie kolejne już rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów zmieniające rozporządzenie w sprawie przedterminowych wyborów wójta gminy Wejherowo. Zgodnie z treścią w/w rozporządzenia wybory przedterminowe w naszej gminie zostały przesunięte z 9 maja 2021r. na 13 czerwca 2021r.

Głosowanie odbywać się będzie w niezmienionych godzinach, tj. od 7.00 do 21.00 

W związku z tym zmianie ulegają również terminy składania przez wyborców niepełnosprawnych oraz tych, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, wniosków o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania (nowy termin to 04.06.2021r.) oraz zgłaszania zamiaru głosowania korespondencyjnego przez wyborców podlegających w dniu głosowania obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji w warunkach domowych (nowy termin to 08.06.2021r.).

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerami telefonów: 58 677 97 09, 58 677 97 12, 58 677 97 29.