Gmina wejherowo

Aktualności

Prace nad nową Strategią Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022- 2030.

W dniu 24 czerwca 2021 roku odbyło się spotkanie robocze inicjujące prace nad Strategią Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022-2030.
W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Gminy oraz specjaliści z Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju.
Omówione zostały etapy prac nad dokumentem, harmonogram, a także najważniejsze założenia problemowe, które podejmowane będą w projekcie Strategii.
Kolejnym etapem będzie badanie ankietowe, na które już teraz Państwa zapraszamy! Więcej szczegółów wkrótce.
Po opracowaniu projektu będą mogli Państwo wziąć udział w procesie konsultacji społecznych i przedstawić swoje uwagi i propozycje zmian do dokumentu strategicznego.
Zachęcamy do śledzenia postępów prac nad Strategią Rozwoju Gminy Wejherowo na lata 2022-2030.