Gmina wejherowo

Aktualności

Porozmawiajmy o transporcie w twojej miejscowości. OMGGS zaprasza na warsztaty

Jaki powinien być nowoczesny transport? Co należy zrobić, aby mieszkańcy miast, miasteczek i wsi docierali do celu szybko, ale też bezpiecznie i bez szkody dla otoczenia? W ramach prac nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP – Sustainable Urban Mobility Plan) w maju i czerwcu odbędzie się 9 warsztatów konsultacyjnych on-line dla mieszkańców Pomorza, ekspertów, przedstawicieli stowarzyszeń, a także dla samorządowców, radnych i osób odpowiedzialnych w samorządach za politykę transportową.

Lepszy transport w metropolii

Podczas warsztatów będziemy rozmawiać o potrzebach transportowych i komunikacyjnych mieszkańców. Dzięki zebranym informacjom powstanie długoterminowa strategia, która wskaże kierunki planowania transportu poprawiającego bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców metropolii. Wiele wskazuje na to, że dokumenty SUMP będą niezbędne podczas ubiegania się o finansowanie w nowej perspektywie unijnej.  

– Korki, hałas,  smog, brak miejsc parkingowych, nadmierna dominacja ruchu samochodowego nad rozwiązaniami dla rowerzystów i pieszych, brak poczucia bezpieczeństwa w ruchu – te problemy znają wszyscy mieszkańcy dużych miast i mniejszych miejscowości – mówi Karolina Orcholska, koordynatorka ds. transportu i mobilności OMGGS. – Szybko rozrastające się aglomeracje, jak Obszar Metropolitalny Gdańsk-Gdynia-Sopot, potrzebują przemyślanych rozwiązań, które połączą potrzebę sprawnego transportu publicznego z ochroną środowiska i zdrowia mieszkańców. Nad takim planem pracuje OMGGS wraz z grupą ekspertów. Wchodzimy w decydującą fazę prac, w którą angażujemy mieszkańców metropolii, w myśl zasady: planujemy z ludźmi i dla ludzi.

 

Rusza rejestracja na warsztaty

Warsztaty odbędą się w formie on-line w każdym z powiatów OMGGS. Odbędzie się 9 spotkań:

  • 18 maja – powiat pucki – link

  • 20 maja – powiat wejherowski – link

  • 25 maja – powiat lęborski – link

  • 27 maja – powiat kartuski – link

  • 1 czerwca – powiat gdański – link

  • 8 czerwca – powiat nowodworski – link

  • 10 czerwca – powiat malborski – link

  • 15 czerwca – powiat tczewski – link

  • 17 czerwca – Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia i Sopot) – link

Uczestnicy będą pracować w 6 zespołach. Przez około kwadrans wspólnie z moderatorami będą dyskutować na zadany temat, m.in. transport zbiorowy, ruch pieszy i rowerowy,  indywidualny ruch samochodowy, parkowanie, bezpieczeństwo ruchu drogowego, transport towarów, zarządzanie mobilnością oraz wizja i cele. Po 15 minutach nastąpi zmiana tematu w grupie, a na koniec podsumowanie dyskusji.

 

Plan Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP)

Od 2019 r., dzięki współpracy z Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej, Komisją Europejską, Inicjatywą Jaspers oraz Centrum Unijnych Projektów Transportowych, OMGGS pracuje nad Planem Zrównoważonej Mobilności dla OMGGS (SUMP). Metropolitalny dokument  będzie zawierał działania dotyczące polityki transportowej,  ruchu pieszego i rowerowego, transportu zbiorowego  i zarządzania mobilnością. Określi potrzeby transportowe i komunikacyjne mieszkańców i wskaże kierunki poprawy bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców metropolii.

Nad dokumentem pracuje zespół ekspertów, złożony z przedstawicieli Uniwersytetu Gdańskiego, Politechniki Gdańskiej, Pomorskiego Biura Planowania Regionalnego, Urzędu Miasta w Gdyni, OMGGS oraz ekspertów z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego i transportu. Jego ukończenie planowane jest najpóźniej w pierwszym kwartale 2022 roku.

>>> Więcej informacji o SUMP