Gmina wejherowo

Aktualności

Podpisanie umowy na dofinansowanie projektu pn. „Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo”.

W czwartek 8 lipca b.r.  wójt Gminy Wejherowo Przemysław Kiedrowski podpisał z marszałkiem województwa pomorskiego Mieczysławem Strukiem umowę na dofinansowanie inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, polegającej na montażu paneli fotowoltaicznych na domach mieszkańców oraz budynkach użyteczności publicznej.

Projekt pn. „Słoneczne dachy w Gminie Wejherowo” dotyczy budowy rozproszonych mikroinstalacji Odnawialnych Źródeł Energii składających się z paneli fotowoltaicznych. W ramach projektu zainstalowane zostaną urządzenia do produkcji energii o zdolności jej wytwarzania na poziomie 0,68 MW. Efektem inwestycji będą oszczędności w zużyciu energii elektrycznej zarówno w budownictwie prywatnym jak i publicznym. Zyska też środowisko naturalne, gdyż w rezultacie realizacji projektu roczna emisja gazów cieplarnianych zmniejszy się o 558 ton równoważnika CO².

Wykonanie inwestycji planowane jest w okresie od listopada 2021 roku do kwietnia 2023 roku.

Przy podpisywaniu umowy obecna była również skarbnik Gminy Wejherowo Krystyna Kohnke.

Wójt Gminy Wejherowo, skarbnik, dofinansowanie na utwardzanie dróg