Gmina wejherowo

Aktualności

Otwarty konkurs ofert z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku

Wójt gminy Wejherowo ogłasza otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację zadania publicznego gminy Wejherowo z zakresu wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2022 roku.

Oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 06 czerwca 2022 roku.

Treść zarządzenia i załącznik z ogłoszeniem konkursowym

Tabela-z-imiennym-wykazem-osob-bioracych-udzial-w-zadaniu-publicznym-wymagana-do-sprawozdania-koncowego

Wzor-oferty-2022

Wzor-sprawozdania-2022