Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo – wyłożenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo

Informujemy o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu miejscowości Gowino w Gminie Wejherowo w dniach od 04.10.2023 r. do 26.10.2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem planu będzie można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie miejscowego planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 25 października 2023 r. o godz. 17:00 w Bibliotece i Centrum Kultury w Bolszewie, ul. Reja 9, natomiast uwagi można będzie składać do dnia 09.11.2023 r.

obwieszczenie o wyłożeniu - Gowino III