Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo – ponowne wyłożenie projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo

Informujemy o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo w dniach od 15.05.2023 r. do 05.06.2023 r., w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem studium będzie można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 31 maja 2023 r. o godz. 14:30 w Bibliotece i Centrum Kultury w Bolszewie przy ul. Reja 9, natomiast uwagi można będzie składać do dnia 29.06.2023 r.

obwieszczenie o ponownym wyłożeniu SUiKZP