Gmina wejherowo

Aktualności

Obwieszczenie Wójta Gminy Wejherowo

Informujemy o IV wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Kąpino w Gminie Wejherowo w dniach od 02.06.2022 r. do 23.06.2022 r., w siedzibie Urzędu Gminy Wejherowo. Z projektem planu miejscowego będzie można zapoznać się również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Wejherowo. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami odbędzie się w dniu 23 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 w sali nr 11 Urzędu Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1, natomiast uwagi można będzie składać do dnia 07.07.2022 r.

obwieszczenie o IV wyłożeniu - Kąpino