Gmina wejherowo

Aktualności

konsultacje projektu Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wejherowo

Ogłoszenie punkty konsultacyjne na stronę (1)

W dniach 9,10 i 11 czerwca o godzinie 16:00 przeprowadzone zostaną spotkania online, w których dodatkowo będzie uczestniczył projektant studium.

Zapraszamy!

Dodatkowo informujemy, że do projektu Studium w terminie od 1 do 30 czerwca będzie można składać uwagi za pośrednictwem:

Systemu Informacji Przestrzennej – wejherowo.e-mapa.net

Poprzez email – konsultacje@ugwejherowo.pl

Pisemnie drogą pocztową lub do skrzynki przy wejściu do urzędu.