Gmina wejherowo

Aktualności

konsultacje nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Urząd Gminy Wejherowo

“W związku z trwającymi konsultacjami nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Urząd Gminy Wejherowo przypomina, że do 30 czerwca 2021 r. można składać uwagi do projektu studium. Z dokumentem można zapoznać się na stronie Urzędu Gminy Wejherowo w zakładce:
Konsultacje Społeczne – Gmina Wejherowo (ugwejherowo.pl).”