Gmina wejherowo

Aktualności

INFORMACJE Z SERWISU SAMORZĄDOWEGO PAP W SPRAIWE DODATKOWYCH ZAJĘĆ DLA UCZNIÓW

Dodatkowe zajęcia dla uczniów powracających do szkół mają ruszyć jeszcze w czerwcu – zakłada projekt rozporządzenia w tej sprawie. Czy nie lepiej na spokojnie ruszyć we wrześniu? – pytali w MEiN samorządowcy.

W parlamencie trwają jeszcze prace nad tzw. ustawą covidową, która zakłada m.in. zwiększenie rezerwy subwencji oświatowej o 187 mln zł z przeznaczeniem na zajęcia wspomagające. W czwartek Senat przyjął poprawkę do ustawy, w myśl której rezerwa miałaby wzrosnąć o 280 mln zł. To sprawia, że nowela musi jeszcze raz trafić do Sejmu.

Ministerstwo Edukacji i Nauki ma już jednak przygotowany projekt rozporządzenia, który reguluje zasady, na jakich pieniądze miałyby trafiać do szkół.

Dla kogo i na co?

Projekt zakłada, że w zajęciach wspomagających będą mogli uczestniczyć uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz wszystkich klas wskazanych powyżej szkół ponadpodstawowych.

Każda szkoła będzie miała do dyspozycji maksymalnie pulę godzin stanowiącą iloczyn liczby oddziałów szkolnych (wynikającej z danych systemu informacji oświatowej według stanu na 31 marca 2021 r.) oraz liczby godzin (10 godzin) przypadającej na oddział (przeliczeniowo).

Zajęcia wspomagające będą mogły być organizowane w grupach oddziałowych (ewentualnie grupach międzyoddziałowych lub międzyklasowych) liczących co najmniej 10 uczniów (5 uczniów w szkołach liczących mniej niż 60 uczniów, a w szkołach podstawowych, w których nauczanie jest organizowane w klasach łączonych – bez tego limitu).

Udział uczniów w zajęciach wspomagających nie będzie obowiązkowy. Zajęcia będą organizowane dla chętnych uczniów.

Projektowane w rozporządzeniu rozwiązania zakładają elastyczność co do wyboru przedmiotów, z których będą organizowane zajęcia wspomagające, oraz planu i sposobu organizacji tych zajęć w szkołach. Decyzję w tym zakresie podejmie dyrektor szkoły w uzgodnieniu z radą pedagogiczną.

W Gminie Wejherowo zajęcia dodatkowe dla uczniów ruszą od nowego roku szkolnego 2021/2022 czyli od września.