Gmina wejherowo

Aktualności

INFORMACJA DOTYCZĄCA DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY WEJHEROWO ZA 2021 ROK

W dniu 15 czerwca 2022 r. o godz. 12:00 w  sali konferencyjnej Biblioteki i Centrum Kultury w Bolszewie (ul. Reja 9) odbędzie się Sesja Rady Gminy Wejherowo, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583 z późn. zm.), będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Wejherowo za rok 2021.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos mogą zabrać również mieszkańcy Gminy Wejherowo. Aby zabrać głos w debacie, należy do Przewodniczącego Rady Gminy Wejherowo złożyć pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 50 osób. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącego Rady Gminy zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Zgłoszenia do udziału w debacie nad raportem o stanie gminy, przyjmowane będą najpóźniej do dnia 14 czerwca 2022 r. (do godz.1530) w Urzędzie Gminy Wejherowo, ul. Transportowa 1,  w  pokoju numer 26 – Biuro Rady Gminy ( I piętro).

Wzór zgłoszenia do udziału w debacie.

Raport o stanie gminy Wejherowo za 2021 rok