Gmina wejherowo

Aktualności

Gminny projekt nauki i doskonalenia pływania – “Umiem pływać” dobiegł końca.

Od września do grudnia 2021 roku zrealizowany został kolejny etap projektu „Umiem pływać” organizowany dla 32 uczniów SP w Bolszewie. Chętne dzieci z klas IV-VIII pod fachową opieką wykwalifikowanych instruktorów pływania objęte zostały programem nauki i doskonalenia pływania. Zajęcia były całkowicie bezpłatne i prowadzono je na krytej pływalni w Wejherowie. Uczestników projektu podzielono na dwie grupy – początkująca i zaawansowaną. Zajęcia odbywały się według ustalonego harmonogramu we wtorki o godz. 15:00-15:50 i piątki o godz. 16:00 – 16:50.

Program powszechnej nauki pływania był propozycją uczestnictwa w dodatkowych zajęciach sportowych dla uczniów, którzy chcą podejmować aktywność fizyczną poza obowiązkowymi zajęciami wychowania fizycznego. W czasie zajęć na basenie uczniowie uczyli się bezpiecznego zachowania się na wodzie, rozwijali sprawność fizyczną, przeciwdziałali i korygowali wady postawy, nabywali podstawowe umiejętności pływania, a przede wszystkim uczyli się aktywnie spędzać wolny czas.

Zajęcia w całości sfinansowane zostały przez Gminę Wejherowo.