Gmina wejherowo

Aktualności

Gmina  Wejherowo wspiera piłkarzy Akademii Piłkarskiej Cassubian

Wójt Gminy Wejherowo  Przemysław Kiedrowski podpisałam z Akademią Piłkarską Cassubian następujące umowy dotacyjne

na realizację zadań publicznych gminy Wejherowo z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w 2021 roku:

– „Aktywne wakacje z AP Cassubian”

– „Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu piłki nożnej”

– „Szkolenie piłkarskie dzieci w miejscowości Gowino”

– „Wsparcie półkolonii sportowych dla dzieci z Gminy Wejherowo”

– „Wsparcie wyjazdu na obóz sportowy 3 grup szkoleniowych z klubu AP Cassubian”

Ze strony  Akademii Piłkarskiej Cassubian umowę podpisał Marek Hebel – prezes APC .

Wartość otrzymanego wsparcia finansowe wyniosło  ogółem  18  500,00 zł