Gmina wejherowo

Aktualności

Finał VIII Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego klas III i III Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego dla klas VII szkół podstawowych województwa pomorskiego

10 czerwca 2021 r. w  Szkole Podstawowej  im. mjra Henryka Sucharskiego w Gościcinie odbył się  Finał Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego dla klas III i VII. Konkurs objęty jest honorowym patronatem Wójta Gminy Wejherowo, Nadmorskiej Grupy Medialnej i Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs składał się z trzech etapów. Na wszystkich etapach miał formę dyktanda. Uczniowie mieli możliwość wykazania się zarówno znajomością podstawowych zasad ortograficznych jak i praktycznym ich stosowaniem. Podczas finału uczestnicy z klas III i VII napisali dyktando w Szkole Podstawowej w Gościcinie.

Do VIII Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego klas III zgłoszono udział 316 uczniów z 24 szkół województwa pomorskiego. Do III Wojewódzkiego Konkursu klas VII przystąpiło 470 uczniów z 16 szkół. Po II etapie, na podstawie nadesłanych protokołów, organizatorzy konkursu zgodnie z regulaminem, wyłonili 28 uczniów z klas III i 23 z klas VII, którzy uzyskali najwyższe wyniki w I i II etapie. W dniu 10 czerwca 2021 r., o godz. 10.00,                      w Szkole Podstawowej im. mjra H. Sucharskiego odbył się finał VIII Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego dla klas III i III  Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego dla klas VII  z zachowaniem reżimu sanitarnego. Uczestnicy napisali dyktando przygotowane przez Organizatorów. Wyniki zostaną ogłoszone 17 czerwca na stronie internetowej naszej szkoły. Nie było uroczystego ogłoszenia wyników i wręczenia osobistego nagród ze względu na obostrzenia związane z koronawirusem. Laureaci i finaliści otrzymają dyplomy i nagrody książkowe pocztą. Fundatorem nagród jest po raz kolejny Wójt Gminy Wejherowo.

Organizatorkami konkursu są: p. Barbara Bagińska, p. Bożena Bąk i p. Olga Rusakow, Anna Miotk i Katarzyna Eikmann.