Gmina wejherowo

Aktualności

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO “Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej (ul. Długa) w Bolszewie”

 

DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU CELOWEGO:

RZĄDOWY FUNDUSZ ROZWOJU DRÓG

 

W dniu 8 września 2021 roku została podpisana umowa pomiędzy Wojewodą Pomorskim Panem Dariuszem Drelichem, a Wójtem Gminy Wejherowo Przemysławem Kiedrowskim o udzielenie dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadania pn. “Przebudowa przejścia dla pieszych na drodze gminnej nr 129059G (ul. Długa) w Bolszewie”.

 

Inwestycja zakłada poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściu dla pieszych poprzez:
– wykonanie urządzeń wymuszających spowolnienie ruchu pojazdów – wyniesione przejście dla pieszych charakteryzujące się odmienną nawierzchnią (kostka brukowa) oraz odmienną kolorystyką w stosunku do jezdni,
– wykonanie dedykowanego oświetlenia przejścia,
– budowę oraz przebudowę chodników stanowiących dojście do przejścia dla pieszych,
– przebudowę odwodnienia przejścia oraz jezdni,
– wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

 

Planowana wartość całego zadania opiewa na kwotę 277 434,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi 200 000,00 zł.