Gmina wejherowo

Aktualności

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

ZMIANY W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE

 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku informuje, że od 15 maja br. nabór wniosków w ramach Rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze, na  dofinansowanie wymiany ogrzewania i docieplenia budynków będzie prowadzony w oparciu o zmienione zasady czyli nowy wzór formularza wniosku o dofinansowanie oraz nowy regulamin naboru wniosków.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie zawarte są na stronie internetowej  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod adresem:     https://wfos.gdansk.pl/czyste_powietrze_icon

Najważniejsze zmiany w Programie :

– uproszczenie zasad przyznawania dotacji;

– krótszy czas rozpatrywania wniosków;

– uproszczenie wniosku o dotację;

– integracja z Programem “Mój Prąd”;

– wysokość dotacji powiązana z efektem ekologicznym;

– dotacje na termomodernizację, dla tych którzy już wymienili źródła ciepła;

– możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych i zakończonych.

 

Na co można uzyskać dofinansowanie:

– źródła ciepła – wymiana, zakup, montaż;

– instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;

– wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła;

– mikroinstalacja fotowoltaiczna;

– ocieplenie przegród budowlanych;

– stolarka drzwiowa i okienna;

– dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa).

 

Gdzie można składać wnioski ?

Wnioski o dofinansowanie można składać poprzez aplikację internetową, tj. Portal Beneficjenta dostępny na stronie internetowej WFOŚiGW w Gdańsku lub poprzez serwis gov.pl. Usługa ta będzie aktywowana na przełomie maja i czerwca 2020.